2011 - Anul voluntariatului
Sursa
Marţi, 14 decembrie 2010, la Bucureşti, a fost lansat in Romania Anul European al Voluntariatului 2011. Anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetăteni ai Uniunii Europene implicaţi in activitaţi de voluntariat, aproximativ 4 milioane dintre ei fiind romani, potrivit Barometrului European din mai 2010. Anul 2011 este Anul european al voluntariatului, prilej de a aduce in atenţie activitatea de voluntariat care pune in practica valorile europene ale solidaritaţii, toleranţei si diversitaţii, aducând beneficii atât persoanelor care se implică voluntar cat si comunitaţilor in care aceştia traiesc. Anul european al voluntariatului 2011 isi propune patru obiective principale:
1.Depunerea de eforturi in favoarea creării unui mediu propice voluntariatului;
2.Abilitarea organizatorilor de activitaţi de voluntariat sa amelioreze calitatea activitaţilor de voluntariat;
3. Recunoasterea activitaţilor de voluntariat;
4. Creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea si importanţa voluntariatului. Principalele asteptări ale organizatiilor miscării de voluntariat din Romania in urma implementarii Anului european al voluntariatului 2011 includ: Clarificarea si armonizarea cadrului legislativ referitor la voluntariat in Romania;
Definirea unui rol clar, specific si activ al statului in relaţionarea cu sectorul nonprofit si in sprijinirea dezvoltării voluntariatului;
Dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat; Crearea unor mecanisme de măsurare a dimensiunilor si impactului voluntariatului;
Recunoasterea valorii voluntariatului pentru comunitate si individ.